Játékszabályok

Játékszabályzat "Pörgesd meg és nyerj! játékra

Nyeremények:
• 500 Ft kedvezmény
• 1000 Ft kedvezmény
• 5 % kedvezmény
• 10 % kedvezmény
• 15 % kedvezmény
• 50 % kedvezmény
• Ingyenes szállítás kedvezmény

JÁTÉK MENTE, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A játékot a vitaflex.hu oldal szervezi.

1) A Játékban részt vehet: minden 18. életévét betöltött, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a vitaflex.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb megadja személyes adatait (e-mail címét, nemét), és továbbá elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az annak kiegészítését képező Adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban Regisztráció).

Egy e-mail címmel csak egy regisztráció adható le. Amennyiben egy e-mail címet többször próbálnak regisztrálni, úgy csak az első regisztráció érvényes. A sikeres regisztrációról a regisztrációs felületen rendszerüzenet jelenik meg. A Játékban nem vehet részt: a Szervező és a Sport8 Hungary Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) meghatározott hozzátartozói, a Játék lebonyolítását végző Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) meghatározott hozzátartozói, egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek és személyek, valamint ezek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) meghatározott hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg


2)  A Játék elnevezése, Kiírója:

A játék elnevezése: „Pörgess és nyerj" (a továbbiakban: „Játék”). A Játék kiírója: a Sport8 Hungary Kft. A játékban a regisztrált játékosok által kiválasztással megnyerhető azonnali nyeremények formájában nyílik esély a nyerésre.

3) A Játék időtartama, menete
A Promóció időszaka: 2021.06.14. napja 10:00 és 2021. 06. 30. napja 23:59 között;
A Játék időtartamát megelőzően Játékok nem vesznek részt a Játékban. A Játék ideje a Kiíró szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja. Érvényes regisztráció kizárólag ebben az idősávban adható le teljes árú termékekre.

4) A Játék menete:
A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: A Promócióban való részvételhez a résztvevőnek a vitaflex.hu oldalán felugró ablakban - külön ezen célból használt alkalmazáson - közzétett szerencsekereket kell megforgatni és 
az alkalmazás által kért személyes adatokat meg kell adnia. A játékban megnyerhető azonnali nyeremények formájában nyílik esély a nyerésre. A játék a résztvevők számára ingyenes. A játékosok vállalják, hogy érvényes és rendszeresen olvasott email címet adnak meg a játék során, mellyel feliratkoznak hírlevelünkre! A nyereményeket a vitaflex.hu biztosítja kuponkód formájában, amely a vitaflex.hu webáruházban történő teljes árú termékek vásárlása esetén használható fel. A kuponkódot a játékos a játék végén kapja meg, a kód felugró ablakban a fog megjelenni, annak érvényességi idejével. Ezt a kódot a későbbiekben a játékos már nem kapja meg írásos formában, így a játékos felelőssége, hogy a kuponkódot felírja vagy valamilyen formában elmentse. A játékos a kuponkódot csak egyszer használhatja fel. A vitaflex.hu a kupon lejárta előtt sem küld a játékos számára emlékeztetőt. A játékban való részvételhez egy e-mail cím és neme (férvi vagy nő) megadása szükséges. Az e-mail cím megadásával egyidejűleg a játékos hozzájárul, hogy a vitaflex.hu oldal marketing tartalmú e-maileket küldjön a számára. A játékos ezekről az e-mailekről a későbbiekben minden további feltétel nélkül leiratkozhat. A játékkal egyidejűleg a játékos elfogadja a vitaflex.hu oldal adatvédelmi tájékoztatóját is. A vitaflex.hu webáruházunkban a fizetési folyamat során csak egy kuponkód érvényesíthető. A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze!

5) Adatkezelés: A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, email címét, a Játék lebonyolítása céljából a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illetve az egyéb adatvédelemmel kapcsolatos hatályos ágazati jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül a fenti jogszabályokban foglalt jogairól szóló tájékoztatás megismerését és tudomásul vételét követően beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja; a Játékos tudomásul vette azon tájékoztatást is, hogy a fenti hozzájárulásait (a jogszabályban foglalt feltételekkel) visszavonhatja.

6) Adózás, szerencsejátékkal kapcsolatos rendelkezések
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXIV. törvény rendelkezése értelmében nem minősül szerencsejátéknak.

7) Adatkezelés
Tájékoztatónkban igyekszünk minden lehetséges kérdésedre választ adni, de ha úgy érzed, hogy további információra van szükséged, vagy bármilyen kérdésed merül fel, úgy keress minket info@sport8.hu email címen. Ahogy tudunk – de maximum négy napon belül – válaszolunk.

A kezelt adatok köre - Adatkezelő alábbiakban felsorolt adatokat kezeli:
a) a játékban résztvevő e-mail címe,
b) a játékban résztvevő neme,


Az adataid kezelése során az alábbi alapelveket követjük:
• a személyes adataidat jogszerűen és tisztességesen, valamint Általad átláthatóan kezeljük;
• a személyes adataidat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adataid az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak és szükségesek;
• mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adataid pontosak és naprakészek legyenek, ha ez az állapot nem áll fenn és ez tudomásunkra jut, úgy azonnal helyesbítünk, vagy törlünk;
• a személyes adataidat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adataid kezelésének céljainak eléréséhez szükséges ideig legyél azonosítható.
• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adataid biztonságát, az adataid jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az adataidat az alábbi jogalapokon kezeljük:
• az előzetes tájékoztatásunkon alapuló önkéntes hozzájárulásod alapján, csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel;
• egyes esetekben azonban személyes adatait kezelése jogszabályi előírásokon alapulhat, és számunkra kötelező lehet – az ilyen esetekben külön is igyekszünk minderről tájékoztatni;
• ezen felül előfordulhat az is, hogy egy adatkezelési művelet megtételére azért van szükség, mert a mi, vagy mások jogos érdeke azt megkívánja – ilyen eset lehet például a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés, csalások megelőzése céljából végzett adatkezelés, hálózati- és informatikai biztonság garantálásához feltétlen szükséges adatkezelés, vagy veszélyhelyzetekhez kapcsolódó adattovábbítás.

Az általunk kezelt adataid - honlapunk látogatása esetén Adatkezeléseink célja: cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok Adatkezeléseink jogalapja: üzleti érdekünk Általunk kezelt adataid: IP-címed látogatásod időpontja, amit konkrétan megnéztél böngésződ és operációs rendszered típusa Időtartam: 1 év.

Mit kell tudni még adataid kezeléséről? A személyes adataidat alapvetően önkéntesen adod meg nekünk a regisztráció során, vagy abban az esetben, ha kapcsolatba lépsz velünk bármilyen fórumon, vagy nyereményjátékban veszel részt. Kérünk, hogy mindig csak valós adatokat adj meg, mert ha valótlan adat kerül az adatbázisunkba az senkinek sem jó. Abban az esetben, ha nem a saját adataidat adod meg, hanem másét, úgy azt vélelmezzük, hogy akinek az adatait megadtad, attól az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezel. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió adatvédelmi reformjának következtében az önkéntesen megadott adatait kezeléséhez való hozzájárulást bármikor visszavonhatod kötetlen formában, akár egy e-mailben, akár a hírleveinkben megjelölt releváns linkre való kattintással, akár regisztrációd törlésével – ez biztosítja, hogy az adataiddal alapvetően Te rendelkezhess. A hozzájárulásod visszavonását ahogy tudjuk nyilvántartásba vesszük, és ha nincs más adatkezelési jogalapunk, adataidat azonnal töröljük is. Mivel azonban ez technikai kérdés előfordulhat, hogy a törlést csak bizonyos idő elteltével tudjuk teljesíteni. A törlés időpontja azonban nem lehet hosszabb, mint a kérésed beérkezésétől számított 15. naptári nap. Végül tájékoztatunk arról is, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat közölsz, vagy eljárásod negatív tartalmú, esetlegesen valamely bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, úgy rendszereinkből kitiltunk és megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

Mit kérhetsz tőlünk adataiddal kapcsolatban, milyen jogaid vannak?
• tájékoztatást bármilyen adatkezelési kérdés tekintetében,
• az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, ha azt látod, hogy az adataid helytelenek, vagy már nem akarod, hogy kezeljük őket,
• tiltakozhatsz az adatkezelésünk ellen és kérheted adatai törlését valamint zárolását, ha úgy gondolod, hogy adatkezelésünk jogszerűtlen,
• kérheted, hogy adataidat olyan formában adjuk át számodra, hogy azt másnak is meg tudd adni, vagy adataidat kérésedre máshoz továbbítjuk,
• bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz,
• a felügyelő hatóságnál panaszt tehetsz, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) Felügyeleti Hatóságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

Amiről még mindenképp tájékoztatni szeretnénk - Külföldre nem továbbítunk adatokat, sem az Európai Unión belülre, sem azon kívülre. Adatfeldolgozóinkkal mindig a vonatkozó jogszabály szem előtt tartásával szerződünk, adataidat csak olyan adatkezelőknek adjuk át, akik jogszerűen és utasításaink szerint járnak el, őket titoktartási kötelezettség terheli minden esetben. Ha bíróság vagy hatóság adatot kér tőlünk, azt megfelelő jogszabályi keretek között mindig teljesítjük. Adatait bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítjuk, megóvjuk azokat a jogtalan hozzáféréstől, jogtalan nyilvánosságra kerüléstől, módosítástól és törléstől.

8) Vegyes rendelkezések -

A jelen Szabályzat módosítására a Szervező bármikor és egyoldalú nyilatkozattal jogosult, mely körülményre tekintettel Vele szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem is érvényesíthető.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A játék Szervezője kizárja a felelősségét az esetleges virtuális támadások által keletkező üzemzavarért és az ebből eredő következményekért.

A Szervező kizár minden felelősséget azzal kapcsolatban, ha a Játékos, által igénybe vett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg időben a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

A Szervező  kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek  nem áll módjában ellenőrizni. A fentiekkel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa; ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását Szervező a vitaflex.hu/jatekszabalyzat internetes oldalon nyilvánosságra hozza. A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a játék szervezőjének alábbi e-mail címén jelenthetőek be.

info@sport8.hu


Budapest 2021.06.14

simplepay_hu_v2